• Страници

  • Архив

  • Категории

  • Реклами

DAAD ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATE

23116799_10155866242942959_4503947635544692147_o

Реклами

The Job of my Life

Федералната агенция по труда към германското Министерство на труда и социалната политика обяви, че за четвърта поредна година ще стартира набирането на кандидати за участие в програмата “The Job of my Life” (MobiPro-EU). Тя има за цел да подпомогне, включително и финансово, младежи от ЕС/ЕИП, които искат за започнат дуално професионално обучение във Федералната Република.

Изискванията към младежите, които ще започнат обучението си през 2016г. са следните:
– да са на възраст между 18 и 27 години (т.е. през първите 4 месеца на 2016г. не трябва да навършват 28 години);
– да имат българско гражданство;
– да имат завършено средно образование, но да нямат магистърска степен;
– да живеят в рамките на ЕС, но да не живеят от повече от 3 месеца на територията на Германия.

Дуалното професионално обучение е част от образователната система в Германия и дава възможност успоредно с теоретичната подготовка по дадена професия да се придобият практически умения и опит на работното място.

Всеки обучаем получава по време на практиката и същинското обучение заплата от работодателя си, която за практиката не може да е по-малка от 200 EUR, а за обучението се определя по тарифни договори за съответния бранш и провинция. За да имат българските граждани нормални условия на живот в Германия, Федералната агенция по труда ще допълва възнаграждението до 818 EUR на месец.
Пример: Ако работодателят плаща на практиканта 200 EUR на месец, той ще получава допълнително по сметката си 618 EUR, така че месечният му нетен доход да е в размер на 818 EUR.

Обучаващите се по програмата младежи са осигурени за всички осигурителни рискове в Германия – здравно, пенсионно и за безработица.

Подробна информация, адреси за контакти тук

Информация на немски език

Информация на английски език

Onleihe – Digitale Bibliothek/ Onleihe (eLibrary)/ Онлайе: Дигитална библиотека/

Die Onleihe ist ein digitales Angebot der Bibliothek des Goethe-Instituts in Bulgarien.

Deutschsprachige E-Medien 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche  per Mausklick online in ganz Bulgarien

Melden Sie sich für unseren kostenlosen Service Onleihe an und nutzen Sie digitale Medien wie E-Books, E-Audios, E-Magazines und E-Paper

  • kostenfrei
  • per E-Ausleihe und Download
  • während einer Ausleihfrist
  • ohne Rückgabe, da die Nutzungsberechtigung mit Ablauf der Ausleihfrist endet.

Melden Sie sich hier an, um die Onleihe zu nutzen

Download SymbolDetaillierte Informationen zur Onleihe (PDF, 52 KB)

Quelle: http://www.goethe.de/ins/bg/sof/wis/bib/onl/deindex.htm

Стипендия в Германия?

Полезна информация от Deutsche Welle

Как да спечелите стипендия в Германия

Над 2 200 организации в страната предлагат на студентите финансова помощ. Според различни данни около 3 процента от всички студенти в Германия получават стипендия, като се очаква този процент да нараства. Свикнали сме по инерция да мислим, че стипендии има само за отличниците. Но това не е вярно. Стипендиантите се подбират по множество критерии, като най-често от решаващо значение са тяхната мотивация, ангажиментът и готовността им за професионално усъвършенстване.

Цялата статия: http://www.dw.de/dw/article/0,,16094621,00.htmlhttp://www.dw.de/dw/article/0,,16094621,00.html

17-ти Австрийско-Български летен колеж

17-ти Австрийско-Български летен колеж
(29.07.2011 – 17.08.2011 г, БЛАГОЕВГРАД И ВАРНА)

Документите се подават в периода: от 1 Май до 10 Юни 2011 г.

За 17-ти пореден път Катедра Славистика на Виенския университет и Институтът за Дунавския район и Централна Европа (IDM) предлагат възможност на 20 студенти от България и на 20 от Австрия да подобрят и задълбочат знанията си, съответно по немски и български език. Обучението се извършва от лектори с майчин език – немски или български, чрез интерактивни методи. Организират се също няколко екскурзии и лекции на актуални теми.

Могат да кандидатстват всички редовни студенти, които са изучавали немски език, между 150 и 600 часа, като не се приемат кандидатури на студенти от филологически специалности с немски език и такива, които са завършили немски езикови гимназии или гимназии с разширено изучаване на немски език.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. CV -1 страница разпечатка с информация за обратна връзка

(email,телефон), придружена от 1 снимка, паспортен формат.

2. Мотивационно писмо за участие в Австрийско-Българския летен колеж.

3. Академична справка,с данни за успеха от следването(оригинал).

4. Копие на дипломата за средно образование и други дипломи от завършени курсове, с брой на часовете по немски език.

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ДА СА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Срокът за подаване на документите е от 1 Май до 10 Юни 2011.

Всички разходи по обучението и престоя (нощувки, закуска и обяд, без вечеря) и екскурзии се поемат от организаторите, чрез стипендии на АВСТРИЙСКОТО ФЕДЕРАЛНО МИНИСТЕРСТВО ЗА НАУКА И ИЗСЛЕДВАНИЯ.

Единствената такса за участие е в размер на 50 евро и се заплаща на място, при започването на колежа на 29 Юли, само от одобрените и потвърдили участието си кандидати.

Кандидатурите си можете да изпратите на адрес:

Пловдив 4000, Ул.” Цар Асен” 24,
Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”,
Катедра Немска филология, За Татяна Деканоидзе

Лице за контакт в България: Маг. Мирослава Краева, e-mail: mirabul@yahoo.com